فاکتورهای انتخاب نوع گیاهان دیوار سبز

 

فاکتورهایی مانند گونه های مختلف گیاهی به لحاظ بصری و زیبایی شناختی، تنوع رنگی، غنای بویایی، فرم، خزان پذیری، مقدار پاکیزه نگهداشتن هوای محیط، خواص بهداشتی و درمانی گیاهان، تولید اکسیژن و دریافت دی اکسید کربن و دفع سموم محیط، حفظ دما و رطوبت محیط، و سایر موارد.
کارشناسی فنی دیوار سبز:

 

پروسه کارشناسی شامل کارشناسی فنی جهت بررسی موقعیت
و نحوه قــرارگـیـری دیوار سبـز و تجـهـیـزات و ملزومات آن می‌باشد
و کارشناسی گیاهی: شامل انتخاب نوع گیاهان در دیوار سبز با
توجه به عوامل موثر در آن صورت می گیرد. این عمل به فاکتورهای
متعددی وابسته است که در ذیل بعضی را به اختصار توضیح می دهیم.
موقعیت گیاهان دیوار سبز

 

موقعیت اقلیمی و اکولوژیک محل شامل میزان نور، دما، رطوبت محیط، کیفیت آب در دسترس جهت آبیاری، شدت وزش باد، محل کاشت، ارتفاع محیط و نوع خاک در انتخاب گونه های مناسب، مؤثر هستند. در صورت انتخاب گونه های گیاهی ناسازگار با محیط، هزینه های نگهداری گیاهان به دلایل مختلف از جمله، خشکی و یا نیاز به آب فراوان، انواع آفات گیاهی و غیره افزایش خواهد یافت. همچنین گیاهان بومی هر منطقه نسبت به سایر گیاهان در برابر عواملی هم چون نوسان های بالا و پایین دمایی، نوع خاک و سایر شرایط ذکر شده بسیار مقاوم تر هستند و توصیه می گردد در هر اقلیم از گیاهان بومی همان منطقه استفاده شود.