گلدان دیوار سبز (GreenWall) گلسین

لوازم-تجهیزات-گلدان-دیوارسبز-گرینوال
بدنه گلدان
ترکیبی از زیبایی و استحکام، دارای ۶ قلاب مجزا در پشت آن جهت نصب آسان و ایمن می باشد.این طرح بر اساس آخرین متد روز طراحی گلدان های دیوار سبز در دنیا بوده و تمامی فاکتورهای مهم نصب و نگهداری و آبیاری عمودی گیاهان در آن در نظرگرفته شده است.
فیلتر آب
جهت تقسیم بهینه آب ورودی به داخل گلدان
لوازم-تجهیزات-گلدان-دیوارسبز-گرینوال
لوازم-تجهیزات-گلدان-دیوارسبز-گرینوال
صافی کف
جهت زهکش کردن بهتر آب و استفاده بهتر از
باقی مانده آب ته گلدان که به مرور زمان مورد
استفاده گیاه قرار  خواهد گرفت.
فیکسچرها
بازوهای آنتی لیفت: از بازوهای آنتی لیفت جهت محکم  کردن گلدان بر روی پنل استفاده می شود. این کار باعث امنیت بالای نصب در ارتفاع خواهد  شد.
لوازم-تجهیزات-گلدان-دیوارسبز-گرینوال