- گروه تولیدی گلسین -

تولیدکننده تجهیزات دیوارسبز (گرینوال) ، تجهیزات فضای سبز و بام سبز (روف گاردن)

لوازم-تجهیزات-روف گاردن
لوازم-تجهیزات-گلدان-دیوارسبز-گرینوال
لوازم-تجهیزات-گلدان-دیوارسبز-گرینوال
لوگو گلسین
لوازم- تجهیزات-دیوار-سبز-کابلی
۲۰۱۸