پنل :

به صورت استاندارد، پنل های طراحی شده برای گلدان های دیوار سبز گلسین از توری های فلزی (مش) ساخته شده که در هر پنل، قابلیت نصب گلدان با تراکم بالا و متوسط وجود دارد. محاسبه فاصله توری ها، صرفاً جهت نصب قلاب های پشت گلدان طراحی شده تا گلدان ها کاملاً در جای خود فیکس و محکم شوند.

 


لوازم-تجهیزات-گلدان-دیوارسبز-گرینوال
لوازم-تجهیزات-گلدان-دیوارسبز-گرینوال
در هر متر مربع حدود ۱۶ عدد گلدان با تراکم متوسط و ۲۴ عدد گلدان با تراکم فشرده قرار می گیرد. طبیعتاً
هر چه تراکم کاشت بیشتر باشد، ضمن بهره برداری کامل از فضای موجود نمای زیباتری به دیوار سبز خواهد
داد. گلدان های دیوار سبز گلسین پس از نصب این قابلیت را دارند که بدون هیچ مشکلی با گلدان های دیگر
جابجا شوند. از این رو می توان نمای دیوار سبز را به دلخواه تغییر داد و یا با توجه به نیاز دسترسی به گیاهان،
محل آنها را در فصول مختلف جابجا کرد. قابلیت نصب به دیوار یا مستقل از دیوار و نصب آسان بدون ایجاد
خرابی و آلودگی بر روی سطوح، از دیگر قابلیت های این گلدان ها می باشد.

 

  جدول مشخصات فنی:

ابعاد پنل دیوار سبز