معرفی برخی گیاهان دیوار سبز

در مورد خواص درمانی گیاهان، شایان ذکر است که بعضی گیاهان خواص درمانی خاصی دارند که در سایر گیاهان نمی توان آن را یافت. به عنوان مثال خواصی همچون ضد آلرژی، تصفیه کنندگی هوا، ضد تهوع، ضد حساسیت، پایین آوردن ضربان قلب و حل مشکلات تنفسی. در زیر چند نمونه را که می توان در دیوار سبز از آنها استفاده کرد، نام می بریم.

 

 

 • تصفیه کننده، جذب سموم هوا و گازهای سمی.

  تصفیه کننده، جذب سموم هوا و گازهای سمی.

 • گیاهان گرینوال دیوارسبز

  جاذب رطوبت اضافی و پاک کننده هوای خانه از وجود موادی
  همچون فرمالدئید، زایلن و سایر سموم ناخواسته

 • گیاهان گرینوال دیوار سبز

  اکسیژن ساز و تصفیه کننده هوای محیط

 • گیاهان گرینوال دیوار سبز

  تصفیه کننده و کاهش الودگی هوا، از بین برنده فرمالدئید،
  تولوئن، زایلن، و میکروبهای محیط و افزایش رطوبت.

 • گیاهان گرینوال و دیوارسبز
  پوتوس طلایی

  هوا را تصفیه و پاکیزه می کند و باعث از بین رفتن مولکول
  های بنزن و فرمالدئید هوا می شود.

 • گیاه مناسب گرینوال و دیوارسبز
  گندمی

  اکسیژن ساز بوده و باعث از بین رفتن مولکول های بنزن و
  فرمالدئید هوا م یشود.

 • گیاهان مناسب گرینوال و دیوارسبز
  پیچک یا پاپیتال

  بهترین تصفیه کننده، جذب سموم هوا و گازهای سمی و
  رفع مشکلات تنفسی و آلرژی.

 • گیاهان فضای باز گرینوال دیوار سبز
  گاردنیا

  آرامش بخش، اکسیژن ساز و خواب آور

 • گیاهان مناسب جهت گرینوال و دیوارسبز
  Peace lily یا سوسن صلح

  تصفیه کننده بسیار قوی هوا و فیلتر کننده سمومی چون بنزن،
  تر یکلرو اتیلن و فرمالدئیدهای مضر.

 • معرفی گیاهان گرینوال

  تسکین بیقراری، عصبانیت، اضطراب، افسردگی و بیخوابی
  و کاهش ضربان قلب