گلدان دیوار سبز (GreenWall) گلسین

گلدان دیوارسبز گلسین;دیوارسبز;گرینوال
بدنه گلدان
ترکیبی از زیبایی و استحکام، دارای ۶ قلاب مجزا در پشت آن جهت نصب آسان و ایمن می باشد.این طرح بر اساس آخرین متد روز طراحی گلدان های دیوار سبز در دنیا بوده و تمامی فاکتورهای مهم نصب و نگهداری و آبیاری عمودی گیاهان در آن در نظرگرفته شده است.
گرینوال;استند دیوارسبز;پنل گرینوال
فیلتر آب
جهت تقسیم بهینه آب ورودی به داخل گلدان
تجهیزات گلدان گرینوال
تجهیزات گلدان دیوار سبز
صافی کف
جهت زهکش کردن بهتر آب و استفاده بهتر از
باقی مانده آب ته گلدان که به مرور زمان مورد
استفاده گیاه قرار  خواهد گرفت.
فیکسچرها
بازوهای آنتی لیفت: از بازوهای آنتی لیفت جهت محکم  کردن گلدان بر روی پنل استفاده می شود. این کار باعث امنیت بالای نصب در ارتفاع خواهد
 شد.
تجهیزات دیوار سبز گلدان دیوار سبز گلدان گرینوال گلدان گرین وال
گلدان دیوار سبز
زهکش
در کف هر گلدان یک لوله تعبیه شده تا آب مازاد را به داخل گلدان زیرین هدایت کند و هدر رفت آب را به حداقل میزان خود برساند. در آخرین گلدان، مازاد پس آب از طریق سیستم لوله کشی تخلیه می گردد یا مجدداً جهت آبیاری استفاده خواهد شد.